Francouzští stážisté a učitelé opět na Mládí

19.10.2016

Hodiny francouzštiny se na naší škole opět po roce změnily na individuální kurzy jazyka pro každého z žáků. Do školy přišla početná skupina budoucích učitelů ze západofrancouzského města Angers, kteří studují na tamní obdobě pedagogické fakulty (ESPE), a v malých skupinkách pracovali s našimi francouzštináři.

Atmosféra ve třídách byla více než pracovní a každý žák měl možnost komunikovat během minimálně 45 minut s rodilým mluvčím. Během hodin žáci spolu se „svými“ Francouzi připravili dialogy či básničky nebo si rozšířili slovní zásobu v tématu „škola“.

Studenti z Angers si také prohlédli naši školu a nahlédli do hodin anglického jazyka, které pro ně byly velkou inspirací. Jedna ze stážistek, Camille Lelore, pak zůstala na škole i další týden a pokračovala v aktivitách, které jsme začali spolu s jejími kolegy a kolegyněmi z Francie.

Spolupráce bude pokračovat i za rok. Všichni se již moc těšíme!

Mgr. Tomáš Klinka, PhD, učitel Fj