#HALLOWEEN PARTY 2016

01.11.2016

V tomto školním roce jsme opět měli příležitost seznámit se s tradicemi a zvyky svátku HALOWEEN, který se slaví převážně v anglicky mluvících zemích. #HALLOWEEN PARTY pro žáky 4. až 7. tříd, se konala v pondělí 31. října ve školní tělocvičně. Dále se v článku dozvíte, jak to vše dopadlo, a také tam objevíte obrázky.
Kromě seznámení s tradicemi a zvyky spojených s tímto svátkem v anglicky mluvících zemích si při netradičních činnostech mohli účastníci vyzkoušet a procvičit svou angličtinu. Součástí party bylo i vyhodnocení nejlepší masky. 
 
V nejlepší masce na party přišli:
Zuzana Krumphanzlová (4.A), Šimon Pöthe (4.B) a Viktorie Junková (5.C)
 
Nejlepší družstva v halloweenských disciplínách:
 
1. místo obsadila skupina C, ve složení:
Eliška Adamková (5.B), Marek Mudra (6.A) a Kateřina Brečanová (7.A)
 
2. místo obsadila skupina B, ve složení:
Markéta Adamková (4.A), Martin Šimša (4.A), Šimon Pöthe (4.B) a Patrik Hampl (4.C)
 
3. místo obsadily skupiny E a G, ve složeních: E: Eliška Dagmar Nováková (5.B), Kateřina Škábová (5.B), Martin Houska (5.C) a Viktorie Junková (5.C), G: Jasmin Carmel (4.A), Agáta Etzlová (5.A), Martin Hřebejk (5.A) a Lucie Michutová (6.A)
 
A jaké byly disciplíny?

How to Make a Pumpkin

Guess the Word

Wrapping the Mummy

Draw a Monster

Slalom with an Egg

Parts of the Skeleton

Apple Dance

 
Poděkování patří všem pomocníkům z řad žáků 8. a 9. tříd, kteří svou pomoc zvládali i anglicky.
Učitelé angličtiny.