Milé setkání na závěr projektu Podej mi ruku 2016

06.10.2016

Již pátým rokem jsme realizovali projekt, který pomáhá prvňáčkům s jejich prvními dny ve škole, při kterém jim ochotně pomáhají naši nejstarší žáci 9., ale i 8. tříd. Každé ráno se v září u vchodu do školy odehrávala setkání našich nejmladších žáků s těmi nejstaršími a také s rodiči, kteří mohli s důvěrou své dítě předat staršímu žákovi. Svědky těchto setkávání byli také učitelé, kteří dohlíželi každé ráno u vchodu. 

Ve středu 5. října, již po skončení tohoto projektu se opět prvňáčci setkali se svými staršími spolužáky, aby jim poděkovali. Setkání to bylo opravdu milé, až dojemné. Všem žákům, kteří těm nejmenším obětavě celé září pomáhali, patří náš velký dík.

Na setkání k žákům promluvil i pan ředitel Vodička, který obětavým žákům předal sladkou odměnu a všichni tito žáci najdou na pololetním vysvědčení i pochvalu ředitele školy. Mnozí osmáci se už těší, jak budou v září 2017 pomáhat zase těm novým, malým žáčkům.

Nejmenší žáci poděkovali těm starším a věnovali na památku barevně ztvárněný otisk své ruky, kterou jim celé září s důvěrou podávali.

Poděkování patří i všem učitelům, kteří se na zdárném průběhu akce podíleli.