Setkání nejmladších a nejstarších žáků

20.10.2017

Na závěr letošního projektu PODEJ MI RUKU, již šestého v pořadí, se v hale školy setkali žáci 8. a 9. tříd s našimi prvňáky, kterým na začátku školního roku pomáhali při příchodu do školy.

 

I letos pokračoval tento projekt, který pomáhá prvňáčkům s jejich prvními dny ve škole, při kterém jim ochotně pomáhají naši nejstarší žáci 9., ale i 8. tříd. Každé ráno se v první polovině září u vchodu do školy setkávali naši nejstarší žáci s těmi nejmladšími a jejich rodiči, kteří mohli s důvěrou své dítě předat staršímu žákovi. Při těchto setkáních dohlíželi také učitelé. 

Ve čtvrtek 20. října, se prvňáčci opět setkali se svými staršími spolužáky, aby jim poděkovali. Setkání to bylo moc milé, až dojemné. Tento zážitek s žáky prožili také třídní učitelky a učitelé 1., 8. a 9. tříd a vedení školy. Všem žákům, kteří těm nejmenším obětavě pomáhali, patří náš velký dík.

K žákům promluvil pan ředitel Vodička, který žákům pomocníkům předal sladkou odměnu. Všichni tito žáci budou mít na pololetním vysvědčení také pochvalu ředitele školy. Osmáci se možná už těší, až budou za rok pomáhat zase těm novým, malým žáčkům.

Nejmenší žáci poděkovali těm starším a věnovali jim na památku obrázky, které našim starším žákům udělaly opravdu radost. Někteří měli několikanásobnou radost, protože dostali obrázky hned od několika malých žáčků.

Děkujeme také všem učitelům, kteří se na zdárném průběhu akce podíleli.