Evropský den jazyků podesáté na naší škole

30.09.2016

Každým rokem se naše škola u příležitosti Evropského dne jazyků zapojuje do oslav projektovým dnem a to už od roku 2006. Tento rok se oslava jazyků stala doslova fyzickou výzvou pro jazyky našich žáků od druhé do deváté třídy. Učitelé jazyků pro ty nejmenší i dospívající připravili soutěž, která prověřila jejich schopnost soustředění, správné artikulace i mluvení nahlas před publikem.

Cílem žáků bylo naučit se během prvních týdnů nového školního roku co nejdokonaleji jazykolamy v jazycích, které se na škole učí. Ti, kteří svůj jazykolam nejlépe natrénovali, měli možnost stát se ročníkovým králem a královnou ve skupinách svých vrstevníků.

Finále proběhlo v úterý 27. 9., den po celoevropských oslavách jazyků. Vítězové ročníkového finále obdrželi originální diplom a ceny a všichni finalisté dostali sladkou odměnu. Jak celá soutěž probíhala, si můžete prohlédnout na fotkách. Seznam jednotlivých mistrů a mistryň jazykolamů je zde.

Kategorie: Anglické “tongue twisters”:

2. třídy: Adam Balíček, II. C

3. třídy: Eva Marie Kruseová, III. C

4. třídy: Lucie Frölichová, IV. A

5. třídy: Matyáš Borek, V. C

6. třídy: Štěpán Bek, VI. A

7. třídy: Eliška Kovaříková, VII. B

8. třídy: Anna-Maria Hrdličková, VIII. B

9. třídy: Jana Egermaierová, IX. B

Kategorie žáků z bilingvních rodin:

Christine Cianci, V. A

Kategorie: Německé “Zungenbrecher”:

6. třídy: Klára Ondráčková, VI. A

7. třídy: Kristina Egermaierová, VII. A

8. třídy: Barbora Nováková, VIII. B

9. třídy: Jana Egermaierová, IX. B

Kategorie: Francouzské “virelangues”:

Kryštof Slavík, VII. A a Barbora Pohanková, VIII. A

Děkujeme všem žákům školy za snahu, gratulujeme vítězům a nezapomeňme, že jazykolamy jsou skvělou pomůckou při nácviku výslovnosti a pohotovosti (nejen) v cizím jazyce. Za rok se u dalších oslav Evropského dne jazyků těší Vaši jazykáři.