Sportovní konec školního roku v 5. třídách

30.06.2016

V úterý 28. 6. se páťáci z Mládí loučili se školním rokem pohybem. V centrálním parku se vystřídali na několika sportovních stanovištích a vyzkoušeli si pohyb na mnoho způsobů od vybíjené, košíkové, posilování na strojích až po závěrečnou štafetu komiků.
Žáci V. C podpořili spolek Dobrý skutek. Spolek za podpory Jágr Teamu, s. r. o. umožňuje cíleně podporovat ty, kteří se ocitli ve složité životní situaci a bez pomoci druhých se v dané chvíli neobejdou. Podpora je realizována prostřednictvím finančních sbírek, které jsou zveřejňovány na webových stránkách spolku Dobrý skutek. Naši žáci z výtěžku prodeje svých výrobků na jarmarku přispěli na neurorehabilitační pobyt jedné z handicapovaných dívek.
Mgr. Alexandra Matušů