Komentovaná prohlídka prostor Poslanecké sněmovny ČR

24.06.2016

Pro žáky 8. ročníku již tradičně pořádáme exkurzi do prostor Poslanecké sněmovny ČR s komentovaným výkladem. Tak jsme i letos stejně zakončili tematický celek učiva předmětu výchova k občanství: Ústava ČR, státní moc ve státě a legislativní proces.
Nejdříve žáci v prostorech Informačního centra PS ČR zhlédli film o historii našeho parlamentarismu a práci poslance ve sněmovně. Poté nás průvodkyně již zavedla do reprezentačních prostor dolní sněmovny. Jelikož v předposledním červnovém týdnu neprobíhala jednání v hlavní zasedací místnosti, byly sněmovní prostory velmi klidné a my jsme jimi mohli bez omezení procházet.
Žáci si prohlédli nejen aktuální zasedací pořádek poslanců, ale i vybavení poslaneckých prostor, způsob hlasování a dozvěděli se informace ohledně průběhu jednání.
Alena Merhautová, vyučující výchovy k občanství a výchovná poradkyně ZŠ Mládí.