Třídění odpadu s Tondou Obalem

11.06.2016

Třídění a recyklace odpadu je stále celosvětovým problémem. Česká republika však podle posledních průzkumů patří k zemím, ve kterých lidé věnují tomuto problému pozornost a třídění odpadu je na vysoké úrovni. V týdnu od 6. června proběhl ve všech třídách na prvním stupni naší školy vzdělávací program s názvem Tonda Obal, který byl právě na správné třídění a recyklaci odpadu zaměřen. 

Děti se seznámily s mnoha zajímavými produkty, které jsou z recyklovaného odpadu zhotovené.  Žákům se program moc líbil, zejména ta část, ve které si sami zkoušeli, jak třídění ovládají.