Školní výlet 6. B - po stopách Karla IV.

10.06.2016

Ve čtvrtek 2. 6. se naše třída 6. B zúčastnila ojedinělého edukačního programu na hradě Karlštejn. V rámci oslav 700 let od narození českého krále a římského císaře Karla IV. jsme se vydali k prozkoumání nejcennějšího místa tohoto hradu, a to Kaple sv. Kříže.
Prohlídka této kaple je nevšední záležitostí, která se nekoná velmi často a i čas zde strávený je pro návštěvníky omezen. My jsme pak pokračovali po schodech Velké věže Karlštejna do další místnosti, kde jsme měli od průvodců těchto prostor připravený pracovní list k zaznamenání všech zajímavostí, které jsme se o hradu a kapli sv. Kříže dozvěděli.
Výlet se velmi vydařil, spojili jsme v něm nejen zážitky kulturně vzdělávací, ale i turistické – výlet jsme zakončili pěší vycházkou na Srbsko, odkud nás vlak zpět dovezl na Smíchovské nádraží.
Justina Vašáková, 6. B

Alena Merhautová, třídní učitelka