Návštěva Divadla Minor

10.06.2016

Divadelní představení, které navštívila třída 6. B, nepatří rozhodně k těm, na která se zapomíná…Hudebně výtvarná inscenace Hon na jednorožce, která vznikla u příležitosti 20. výročí listopadových událostí 1989 a která je tematicky zaměřena na nesvobodu, nespravedlnost a strach, přinesla určitě dětem nejen prožitky, ale snad i mnoho otázek.

Divadelní hra vznikla na motivy skutečného příběhu politického vězně Luboše Jednorožce z 50. let 20. století.
Po představení následovala interaktivní diskuse s jedním z herců, který dětem ještě jeho příběh objasnil v souvislostech.
Je potěšitelné, že se naši žáci do diskuse aktivně zapojili a ve škole ještě v předmětu výchova k občanství toto nelehké téma a etapu našich dějin zakončí pracovními listy, které divadlo na svém webu k představení vydalo.
Alena Merhautová, tř. učitelka a vyučující Vo