Olympiáda Mláďat 2016

08.06.2016

Olympijské hry znamenají ve světě významnou sportovní a společenskou událost. Stejně tak tomu bylo 1. června,  kdy  se sešli nejmladší sportovci školy v Centrálním parku. Žáci 1. a 2. tříd oslavili sportem Den dětí. 

Olympiádu zahájili sportovci slavnostním slibem, že budou soutěžit v duchu fair play. Závodili ve třech disciplínách: běh, skok z místa a hod raketkou.  Nejlepší sportovci byli odměněni pravými medailemi a diplomy, všichni účastníci dostali sladkou odměnu. Děkujeme za finanční příspěvek Klubu rodičů, za který jsme koupili medaile a lízátka. Při organizaci pomáhali starší žáci 8. a 9. tříd, kterým také patří dík.