Provoz a novinky v žákovské knihovně

23.10.2017

Otevírací doba žákovské knihovny pro výpůjčky a četbu je ve dnech školního vyučování v úterý v době polední přestávky od 13:30 do 14:20 hod. a ve čtvrtek vždy od 15:30 do 16:30 hodin.
 
Čtěte dále v článku...
každé úterý: předčítání s relaxací, předčítání spojené s výtvarnou dílnou nebo cvičením, tvorba společenských her a jejich hraní, dramatizace pohádek, příběhů, básnické veršování 

každý čtvrtek: volné čtení a výpůjčky a další čtenářské akce
 
Žákovská knihovna je dále také využívána v rámci hodin českého jazyka a dalších předmětů podle potřeb. Místnost slouží také k výuce jazykových skupin či zájmové činnosti. 

Žáci naší školy mohou v otevírací době knihovnu navštívit a číst nebo si vybrat knížku k zapůjčení domů nebo se zúčastnit připraveného programu. Výpůjčky a vrácené knihy zapisuje službu konající pracovnice do sešitu zápůjček.

Fond knih je průběžně doplňován. V současné době jej tvoří knihy, které škola získala odkupem části knižního fondu Městské knihovny v Praze před několika lety, a dále knihy získané z nadace Prague Spring Foundation a z dalších zdrojů a darů.

Uvítáme knižní dary. Eventuální dar projednejte s třídní učitelkou/třídním učitelem vašeho dítěte.