Polytechnická výchova na SPŠ strojnické v Betlémské ul.

03.05.2016

Žáci  8. ročníku měli možnost si na SPŠ strojnické v Betlémské ulici vyzkoušet odborné předměty.

Ve 3 skupinách se žákům věnovali mistři odborného výcviku v  pracovnách zaměřených na CNC programování strojního obrábění, dále v truhlárně při práci se dřevem a v dílně na zpracování kovu. Někteří naši žáci projevili mimořádnou zručnost, a tak se na podzim příštího šk. roku třeba zúčastní soutěže Kostka, kterou pro tvořivé žáky 9. tříd tato škola každoročně organizuje.

A. Merhautová, výchovná poradkyně