Praha v pravěku

29.04.2016

Jedním z témat prvouky ve třetím ročníku je také téma Lidé a čas, kde se žáci seznamují se životem pravěkých lidí. Muzeum hl. města Prahy nabízí k tomuto tématu zajímavou komentovanou interaktivní prohlídku, kdy lektor představuje žákům důležité aspekty života v pravěku na území dnešního hlavního města a také je seznamuje s prací archeologů. Druhá část workshopu je věnována samostatné činnosti žáků s pracovními listy, kteří vyhledávají v expozici odpovědi na otázky. Závěrečná část je zakončena diskusí nad jejich zpracováním.