Pangea – matematická soutěž s účastí žáků 4. – 5. tříd

31.03.2016

Další z řady matematických soutěží, kterých se pravidelně naše škola zúčastňuje, je PANGEA. Jedná se o mezinárodní soutěž, do které je zapojeno 18 evropských zemí. Soutěž vznikla za účelem podpořit motivaci žáků a přispět k rozvoji vztahu k matematice. Úlohy ověřují schopnost aplikovat matematické dovednosti v různých situacích. Školního kola se zúčastnili žáci 4. a 5. ročníků naší školy. Každý žák obdržel přihlašovací údaje, které mu umožní na stránkách www.pangea-edu.cz porovnat svoje výsledky s ostatními soutěžícími z ČR. 

Mezi žáky 4. tříd se v rámci školy nejlépe umístila Alice Kodešová IV. C, Julie Málková IV. A a Martin Houska IV. C.

V 5. třídách byli nejúspěšnější Adam Celecký V. C, Vojtěch Křístek V. A a Anna Vařeková V. C. Adam a Vojtěch budou naši školu reprezentovat na květnovém celostátním finále, kterého se zúčastní 60 nejlepších řešitelů z celé ČR. Přejeme hodně úspěchů a děkujeme za skvělou reprezentaci školy.

A. Matušů