Evropský den jazyků a projekt Comenius

03.10.2011

201110031847_different_butT_similar_banner.jpg 

Jako první akci dvouletého projektu Comenius - partnerství škol se čtyřmi evropskými školami, pod názvem DIFFERENT BUT SIMILAR, jsme na Evropský den jazyků, 26. září, uspořádali již tradiční projektový den. Ten letošní byl logicky zaměřen na přípravu prvního setkání škol v Holandsku, které se uskuteční v polovině listopadu.
pokračování s fotografiemi a mini slovníčkem v šesti jazycích...

Úkolem žáků druhého stupně bylo v pěti až sedmičlenných skupinách připravit prezentaci, která by představila v cizím jazyce naši školu, místo i město, kde se nachází, ty, kteří do ní chodí učit se i učit. Kriteriem hodnocení jejich práce byly mimo technické a jazykové úrovně jejich výstupu i sehranost a schopnost komunikovat s publikem. Z devatenácti prezentací nakonec ani jedna nepředčila všechny ostatní, a tak se porota složená ze zástupců učitelů shodla na třech vítězných týmech, které spojí síly a připraví konečnou verzi toho nej, co obsahovaly jejich, ale i další prezentace. Těmito skupinami se staly týmy ze 7. A, 8. A a 9. A. Zástupci těchto skupin tedy pojedou prezentovat (obrazně i doslova řečeno) naši školu do Holandského Oisterwijku 16. - 20. listopadu.
Porota dále udělila cenu za originalitu výstupu skupině z 8. B pod vedením Báry Fidrmucové. Publikum pak jako nejpovedenější s přehledem určilo skupinu z 8A, která zaujala i učitele.
Přestože vítězem mohl být jen zlomek z počtu žáků druhého stupně, z projektového dne si i tak něco mohl odnést každý - zkušenost, že připravit dobrou prezentaci není vůbec jednoduché, a poučení o tom, co jako dobrá prezentace funguje a proč. Druhou součástí Evropského dne jazyků a projektového dne byla celoškolní soutěž o cizojazyčný plakát s názvem NAŠE ŠKOLA, do které se zapojili žáci 1. stupně. Vítězné dílo poputuje do Holandska spolu se skupinou žáků a bude použito pro propagační a projektové účely ZŠ Mládí na setkání škol.

Tomáš Klinka, garant projektového dne

Minislovníček v jazycích zúčastěných zemí a jazykem projektu - v angličtině:

201110051932_diff_simm_640.jpg 

201110040712_sextet.jpg