Program pro předškoláky: Hrajeme si na školu

27.04.2016

Program pro předškoláky - děti, které byly přijaty k povinné školní docházce do této školy od školního roku 2016/2017 proběhl v dubnu 2016. Ve čtyřech setkáních děti poznaly, jak se budou učit, seznámily se s prostory školy a třídy, vyučujícími, různými pomůckami a vybavením školy. 

Setkání proběhla ve středu 6., 13., 20. a 27. dubna, vždy od 15:30 do 16:15 hodin a děti si vyzkoušely český jazyk, matematiku, angličtinu, hudební a výtvarnou výchovu.

První středu, tj. 6. dubna byly připraveny lístky, na které mohli rodiče vyjádřit přání, aby bylo jejich dítě zařazeno do třídy s jedním vybraným kamarádem či kamarádkou. Děti jsou do tříd rozdělovány zejména podle věku a pohlaví. K přání rodičů přihlížíme, ale nezaručujeme, že bude všem přáním vyhověno.