Páté setkání v Dreieichu

31.01.2016

Dvouletý projekt v programu ERASMUS+ s názvem Social Media and Education – Threats and Opportunities se pomalu blíží k závěru. Na začátku června nás čeká poslední setkání, tentokrát ve Velké Británii. V německém městečku Dreieich v kraji Offenbach, se vždy koncem ledna koná konference učitelů Network Conference, které se naše škola účastní již opakovaně. A právě na ní jsme se vydali si vyzkoušet spolupráci škol za použití sociálních médií.
Dva žáci naší školy, Ellen Michaeli a Ladislav Vrtiška, se tak zapojili do workshopů, které probíhaly souběžně s workshopy a jednáními učitelů.
Učitelé projednávali možnosti další mezinárodní spolupráce a připravovali blížící se setkání v Anglii. Žáci pracovali ve třech skupinách, kde různým způsobem reflektovali současnou migrační krizi v Evropě. Výtvarná dílna na závěr předvedla působivá černobílá plátna, čerpající z fotografií v nejen sociálních médiích i vlastní obrazotvornosti dětí. Účastníci hudební dílny složili píseň na téma společného soužití všech národů a ras a ve třetí dílně se žáci zamýšleli nad dopady současné situace na život v účastnických zemích. Příprava na tyto workshopy probíhala již před Vánoci a žáci spolu komunikovali dříve, než se fyzicky poznali – právě přes sociální média.
K nejpůsobivějším zážitkům patřilo setkání se studentkou ze Sýrie, která byla očitou svědkyní válečných hrůz a útrap.
Učitelé i žáci měli možnost navázat nová přátelství, poznat život v zahraniční škole a konfrontovat své názory s názory ostatních. Zároveň si vyzkoušeli práci na projektech s použitím sociálních médií, což je hlavním cílem našeho projektu.
Pokud vás zajímá průběh této téměř dvouleté spolupráce, můžete se podívat na následující stránku.