Tříkrálová akademie

08.01.2016

V předvánočním čase žáci ZŠ Mládí každoročně připravují se svými vyučujícími vystoupení pro rodiče. Letos pozvali rodiče až v předvečer oslavy Tří králů, protože čekali na zahájení provozu zrekonstruovaného Spolkového domu.

Vánoční koledy a říkanky se střídaly na jevišti se scénkami v angličtině, tanečními čísly a dokonce i ukázkou yo-yování. Na závěr si všichni přítomní v sále zazpívali spolu s účinkujícími jednu z nejznámějších koled ‚Tichou noc‘ ve všech jazycích, které se na škole učí. I tato akademie patřila k akcím, kterými si škola připomíná 25 let od zahájení rozšířené výuky jazyků.

Klub přátel školy při ZŠ Mládí částečně zaplatil pronájem sálu z grantu, který klubu poskytla MČ Praha 13. Náš dík patří jak Klubu přátel školy, tak a Městské části Praha 13. Děkujeme také paní Navrátilové za technické zajištění sálu. Naši žáci tak byli úplně prvními „herci“ v nově zrekonstruovaném Spolkovém domě.