Návštěva Židovského muzea v Praze

18.12.2015

V druhém adventním týdnu se obě šesté třídy zúčastnily interaktivního programu Badatel v prostorách Židovského muzea v Praze. Žáci spolupracovali v pěti skupinkách a připravovali si vystoupení před spolužáky.

Dozvěděli se tak o historii židovského náboženství, běžném životě Židů i o průběhu rodinných událostí a židovských slavností.

Třídy také s lektorem navštívily Staronovou, Klausovou a Pinkasovu synagogu a velmi zajímavý Starý židovský hřbitov na pražském Josefově.

Podobný program již v listopadu navštívila i třída 9. A, ovšem se zaměřením na antisemitismus.

Akce se dětem velmi líbila a tematicky obohatila náplň hodin výchovy k občanství na naší škole.

Vojtěch Verner, 6. B

Barbora Pejšková, 6. A

Alena Merhautová, vyučující výchovy k občanství