Přednáškové ornitologické dny

09.12.2015

Již několik let u nás na škole probíhají ornitologické přednáškové dny vedené lektory společnosti Ornita, které jsou u dětí velmi oblíbené. Po loňském programu o sovách se letos naši žáci dozvěděli spoustu zajímavostí o životě ptáků vázaných na vodu. I letos měli možnost prohlédnout si zblízka živé exempláře. 

Poprvé a možná naposledy měly děti možnost vidět zblízka smaragdové oči kormorána, mládě čápa bílého či samečka husy divoké. Pan Viktor Čahoj poutavě dětem vyprávěl ke každému ptákovi jeho příběh a vysvětloval, proč se může či nemůže vrátit zpět do přírody.  Dětem předvedl i krmení čápa a kormorána. Povídání se prolínalo s ukázkami úžasných videí ze způsobu života vodních ptáků a děti měly možnost prohlédnout si zblízka preparovanou volavku, lysku, různé druhy kachen a potápek. Na závěr programu každá třída dostala velký encyklopedický plakát „Vodní ptáci“ a každý žák dostal rozvrh hodin s vyobrazením některých zástupců vodních ptáků. 

Fotografie z obou přednáškových dnů jsou k dispozici na webu společnosti:

čtvrtek a pátek