Tiskopisy

11.06.2018

Zápisní lístek do školní družiny
Při zahájení školního roku je nutno třídním učitelům odevzdat zápisní lístek do školní družiny. Vzhledem ke kapacitě, je přihlášení možné pro žáky, kteří v aktuálním roce navštěvují 1 - 3. třídu. Zápisní lístek si vytiskněte zde.

 

Lékařský posudek k plavecké škole v přírodě
Před odjezdem do plavecké školy v přírodě ve třídách třetího ročníku, rodiče škole odevzdají posudek lékaře o způsobilosti svého dítěte k účasti na škole v přírodě se základním plaveckým výcvikem. Tiskopis pro tento posudek si vytiskněte zde. Tento tiskopis je možno nahradit pouze dvěma tiskopisy (lékařský posudek k plaveckému výcviku + posudek o zdravotní způsobilosti).

 

Lékařský posudek k plaveckému výcviku
Před zahájením plaveckého výcviku ve třetím ročníku, zpravidla od druhého pololetí rodiče škole odevzdají posudek lékaře o způsobilosti svého dítěte k plaveckému výcviku. Tiskopis pro tento posudek si vytiskněte zde.


Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte
Pro účast ve škole v přírodě, adaptačním kurzu či zotavovací akci je nutno předložit posudek o zdravotní způsobilosti dítěte. Tento posudek má roční platnost. Tiskopis k vytištění zde.


Žádost o uvolnění z docházky do hodin tělesné výchovy/plaveckého výcviku
Pokud je žákovi lékařem doporučeno uvolnění z předmětu tělesná výchova či z plaveckého výcviku, může zákonný zástupce žáka požádat ředitele školy o uvolnění z jedné či obou vyučovacích hodin tohoto předmětu, je-li zařazen na první nebo koncovou vyučovací hodinu v rozvrhu. Využít můžete připravený tiskopis, který si vytisknete zde.