Dopoledne plné chemie

04.11.2015

Že chemie není strašákem, si na samém začátku listopadu vyzkoušelo 24 žáků devátého ročníku ZŠ Mládí v laboratořích Masarykovy střední školy chemické.

Žáci si v průběhu dopoledne prakticky ověřili své znalosti o směsích. Vyzkoušeli si navažování, rozpouštění, filtraci, odpařování, destilaci, měření hustoty, používání chemických tabulek i výpočty. Poradci jim byli studenti 3. a 4. ročníku, kteří je provázeli laboratorními technikami pod vedením paní profesorky Kohoutové. Jako třešinka na dortu pak byla závěrečná práce se sklem – řezání a vytahování skleněné tyčinky. Chemické dopoledne se vydařilo a všichni si odnesli nové praktické dovednosti.

Zora Karvánková, učitelka chemie