Naučná ornitologická stezka dokončena

15.10.2015

Slavnostním odhalením posledních panelů byla dne 23. září v areálu Základní školy Mládí dokončena naučná ornitologická stezka. Jde o vůbec první kompletní soubor naučných ornitologických panelů, které pro svoji školu nakreslili samotní žáci školy.

Tento projekt proběhl pod záštitou starosty MČ Praha 13 Ing. Davida Vodrážky, který se vernisáže zúčastnil a mohl se na vlastní oči přesvědčit o skvělém výsledku projektu. 

 

Za více než dva roky nakreslily žákyně podle výtvarných předloh celkem 129 encyklopedických ilustrací a pomohly tak vytvořit 14 naučných panelů o ptácích, kteří žijí městských zahradách, parcích a v blízkosti lidských sídel. Za finanční příspěvek na výtvarné potřeby děkujeme Klubu přátel ZŠ Mládí. Výtvarnou tvorbu žákyň koordinovala paní učitelka Mgr. Zora Karvánková. 

Naučné panely jsou rozděleny do čtyř informačních okruhů: Ptáci v naší zahradě, ptačí budky, potrava ptáků a predátoři okolo ptačích budek. Stezku si mohou prohlížet návštěvníci zahrady a bude sloužit současným i budoucím žákům školy. Autorkám gratulujeme k výtvarnému úspěchu a přejeme jim do života mnoho dalších úspěchů.