Návštěva školní pekárny na SPŠ potravinářských technologií

13.10.2015

Pro žáky 8. ročníku nastává doba prvního klasifikačního období, jehož výsledky se budou příští rok zaznamenávat na jejich přihlášky ke středoškolskému studiu. Proto považujeme za důležité jim již teď prostředí středních odborných škol přiblížit a pomoci jim se zorientovat v nabídce středoškolského studia.

 

Dne 13. 10. se tak zúčastnila jedna skupina žáků 8. B Projektového dne ve školní pekárně na SPŠ potravinářských technologií v Podskalské ulici. Pod vedením vyučujícího oboru zpracování mouky a pekařských výrobků si žáci zkusili výrobu pečiva z kynutého těsta, a to od navážení surovin, až po závěrečný úklid a ochutnávku. Do práce se velmi aktivně zapojili a mnozí prokázali velkou zručnost. Naši žáci byli hodnoceni vyučujícím této SPŠ velmi dobře, a proto si kromě zážitku odnesli výbornou známku i z předmětu pracovní činnosti.

Druhá polovina žáků z této třídy bude mít zase možnost zkusit své pracovní dovednosti v uzenářské dílně této školy, kterou navštíví dne 23. 11. 2015.

Alena Merhautová, vyučující Pč a výchovná poradkyně ZŠ Mládí