Evropský den jazyků na naší škole v roce 2015

12.10.2015

Tento rok jsme si v naší škole již podeváté připomněli jazykovou různost v Evropě. Projektový den se tentokrát slavil jinak na prvním a na druhém stupni naší školy.

 

Pestrost jazyků se odrazila na aktivitách, kterým se věnovali žáci od první do páté třídy. Naši nejmenší vyráběli vlajky evropských zemí pro projekty žáků 4. a 5. tříd. Druháci se zabývali názvy evropských zemí, pomocí kterých sestavovali anglická slova. Třeťáci zkoumali jazyky evropských zemí a učili se navzájem základní fráze. Čtvrťáci se pustili do evropských tanců a v improvizovaném bále předvedli například waltz, tango, letkis či irský tanec. Páté třídy připravily průvodce po hlavních městech Evropy. Prezentace žáků jsou vystaveny na chodbách školy, kde je mohou obdivovat i starší žáci.

Druhý stupeň vyrazil za jazyky do centra Prahy. Žáci měli za úkol prozkoumat jednu ze zahraničních institucí, reprezentující jazyk a zemi, o kterých se v naší škole učí. Šestnáct skupin žáků spolu s učiteli navštívilo ambasády či kulturní centra Německa, Itálie, Francie, Španělska, Lucemburska, Velké Británie, Švýcarska, Maďarska i Evropské unie. Na mnohých z těchto míst se nám dostalo vřelého přijetí, za které děkujeme! Žáci získané informace o navštívených místech přetaví ve velký kvíz, který bude všem, koho cizí jazyky v Praze zajímají, k dispozici ke stažení na konci října na stránkách ZŠ Mládí.

Projektový den ukázal, že téma jazyků je v Praze i na naší škole časté, zajímavé i přínosné. Za rok se již všichni těšíme na shledanou v desátém, jubilejním roce Evropského dne jazyků.

Kvíz z projektového dne k Evropskému dni jazyků spolu s vybranými fotkami prací prvního stupně konečně ke stažení zde. Připoměňme si poslední zářijový pátek a EDJ 2015!