Adaptační kurz tříd 6. ročníku

14.09.2015

Zprávy z Adaptačního kurzu: První den po příjezdu děti hrály různé poznávací hry, založené na tom, aby se projevily osobnostní charakteristiky dětí a instruktoři se s nimi seznámili. V úterý děti dopoledne rozvíjely problémové situace a po poledním odpočinku hry na navození důvěry. (doprovodné fotografie dále v článku)

Středu žáci strávili dopoledne hrami na rozvinutí důvěry mezi sebou a odpoledne se vydali na pěší vylet do Vrchlabi, kde po skupinách plnili úkoly - zjišťování zajímavosti o místu pobytu, Krkonoších a Vrchlabí. 
Po večeři se svými třídními učitelkami hráli kolo důvěry a na večer je čekal táborák s opékáním špekáčků.
Po včerejším táboraku měly deti o půl hodiny posunutý budíček a za krásného slunečného počasí zahájily poslední den her, které utuží jejich třídní kolektivy.
Večer instruktoři a třídní učitelky vyhodnotíli celý kurz a rozdali sladké odměny a diplomy.