4. setkání škol v rámci projektu ERASMUS+ v Holandsku

12.09.2015

Účastníci před odletem na Letišti Václava Havla a na nádraží v Amsterdamu. V sobotu ve 14:00 hodin už byli všichni v pořádku na místě, včetně našich pedagogů - D. Matulové a T. Veverky. Z programu dále v článku:

Cílem cesty bylOisterwijk v Holandsku.

Neděle - seznamovací den s rodinami, ve kterých byli účastníci ubytovaní.

Třetí den byl ryze sportovní. Nejdříve ředitel holandské školy přivítal všechny účastníky mezinárodního setkání. Poté žáci i učitelé odjeli na kolech do blízkého lesa. Tam museli po skupinách splnit řadu úkolů a písemně odpovědět na záludné otázky. Po obědě v přírodě všichni odjeli do velké sportovní haly. Po skupinách se prostřídali v basketbalu, fotbalu, florbalu a badmintonu. Další den čekali na účastníky úkoly ve škole.

Čtvrtý den dopoledne pracovali studenti se svými kamarády z partnerských škol na Europasech. Tato dovednost se jim určitě v budoucnosti bude hodit. Jejich odpolední program byl netradiční - s divadelními profesionály se učili, jak improvizovat.Své nově nabyté dovednosti pak předvedli svým kamarádům a učitelům a sklidili za ně zasloužený potlesk. Tato činnost je natolik pohltila, že i ti nejostýchavější se přestali stydět mluvit anglicky.

Ve středu museli všichni vstávat brzy, protože v 7:30 odjížděl autobus do Rotterdamu. V tomto významném přístavním městě čekal na účastníky náročný program. Nejdříve museli holandští studenti vést své kamarády z partnerských škol po předem připravené trase v mobilech. Poté následoval workshop v Maritime Museu. Vyzkoušeli si práci v kovárně, projeli se zátokami starého přístavu a navštívili strojovnu původního hydraulického výtahu. Po obědě následovala návštěva "Digitálního hřiště". Zde se každý student stal opravdovým tvůrcem vlastní počítačové hry. Po náročném programu si všichni užili dvě hodiny volna v ulicích Rotterdamu. Celý den byl deštivý a zamračený. Až v době volného času ve městě přestalo pršet a Rotterdam všem ukázal i svou vlídnější tvář.

Šestý den začal akčně - účastníci projektu hledali ve skupinách "poklad". Pěšky nebo na kolech, podle předem zadaných úkolů v aplikaci Huntzz - potřebná data si stáhli do svých smartphonů před startem. Bylo potřeba najít celkem téměř třicet "checkpointů" a u nich odpovídat do mobilů na konkrétní otázky. Opět pršelo, ale nikoho už to nepřekvapilo a zřejmě ani nikomu nevadilo.

Odpoledne se všichni shromáždili v počítačové učebně a dokončovali své vlogy (video projekty). V pátek účastníci videa prezentovali na mezinárodním setkání všech účastníků projektu s rodiči.