Hodina pohybu navíc pro 3 oddělení školní družiny - 3. rok

07.09.2017

                                  

Národní ústav pro vzdělávání vybral naši školu k realizaci pokusnému ověřování Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR s názvem „Hodina pohybu navíc“ pro školní rok 2015/2016 a program se natolik osvědčil, že v něm pokračujeme i ve dvou dalších školních rocích, tedy i ve školním roce 2017/2018, kdy bude program postupně předán do gesce Asociace školních sportovních klubů. Do tohoto ověřování mohou být zařazeni i žáci, kteří nenavštěvují školní družinu. Zařazeno může být vždy jedno oddělení školní družiny v ročníku. Účast na programu je pro žáky zdarma. Rodiče mohli vyjádřit svůj souhlas se zařazením svého dítěte do „Hodiny pohybu navíc“. Na základě zájmu bylo v každém ročníku jedno oddělení zařazeno do programu. Hodina bude probíhat pravidelně každý týden vždy od 13:30 do 14:15 hod. pro oddělení jedno oddělení školní družiny v ročníku. (více v článku)

V pondělí – oddělení I. B

Ve čtvrtek – oddělení II. A

V pátek – oddělení III. A

Začátek vždy v 13:30 hod.

 

Žáci z oddělení školních družin, ve kterých je program realizován, si v určené dny vezmou s sebou cvičební potřeby. Program v jednotlivých odděleních vedou p. uč. Pavla Fialová (odd. I. B) a p. uč. Zdeněk Poláček (odd. II. A a III. A).