Kroužek kutilství

02.09.2019

Vážení rodiče,

kroužek kutilství Kutil Junior bude opět v naší škole otevřen od října 2019.

Více informací na webu www.kutiljunior.cz, přihlášky můžete zasílat na info@kutiljunior.cz, od září je možno

hlásit se prostřednictvím webu.

 

Další informace naleznete po otevření článku.

 

 

Kroužek přivádí děti k technickým činnostem, které jsou v současné době ve školách
opomíjeny. Seznamuje postupně s rozmanitými materiály (dřevo, dýha, kov...).
V rámci kroužku se děti učí pracovat s různými druhy nářadí, čeká je broušení, vrtání,
šroubování, zatloukání hřebíku a mnoho dalších činností. Nabyté vědomosti poté využijí
při práci na vlastním projektu. Náročnost projektu se postupně zvyšuje v závislosti na
zručnosti dětí.
Za svoji snahu a píli jsou děti na konci roku odměňovány „výučními listy“. Další informace zde.