Třetí setkání projektu Social Media and Education hostila ZŠ Mládí

18.06.2015

První červnový týden se na ZŠ Mládí uskutečnilo již třetí setkání v rámci projektu Erasmus+, který zkoumá možnosti i rizika mobilního internetu a sociálních médií pro žáky na druhém stupni.

Po španělském a německém setkání, která se zaměřila na rizika, jsme se poprvé mohli podívat na mobilní telefon jako na kreativní nástroj, zkoumat jeho potenciál i limity. Žáci se během týdne přesvědčili, že používat mobil jako navigační pomůcku nemusí být tak samozřejmé, jak by se mohlo v době všudypřítomného GPS zdát. Dále si uvědomili rozdíl v prohlídce Prahy pomocí internetu a mobilních aplikací a reálně, všemi pěti smysly. Součástí setkání byl i workshop pro žáky pátých tříd, který vedli jejich starší evropští spolužáci. Týdenní úsilí jsme zhodnotili spolu s expertem na sociální média, který s žáky pracoval přes Skype až z belgického Bruselu. Podle zpětné vazby od žáků i učitelů se celý týden povedl, žáci nejen že navázali nová kamarádství a prohloubili ta předešlá, ale ze setkání si odnesli i poznatky a dovednosti důležité pro jejich budoucí život, který bude internetem a sociálními aplikacemi jistě ovlivněn ještě více, než je tomu nyní. Organizace setkání by pak nebyla možná bez rodin, které zahraniční hosty ubytovaly. Za to jim naše škola velmi děkuje a těší se na další projektová setkání příští školní rok.

Mgr. Tomáš Klinka, PhD, garant projektu