Poděkování

08.06.2015

Účastníci setkání projektu ERASMUS+ Social Media and Education děkují všem, kdo se podíleli na jeho organizaci - rodičům, kolegům, zástupcům MČ Praha 13, externím partnerům a samozřejmě i žákům. Informace i fotky ze setkání naleznete již brzy na webových stránkách projektu http://twinspace.etwinning.net/4913/home

Dort vyrobily maminky - paní Husaková a paní Satscheková

 

Pedagogové z pěti zúčastněných zemí - Holandska, Německa, Španělska, Spojeného království a České republiky.

Mgr. Tomáš Klinka