Školní družina

13.08.2018

V tomto článku Vás informujeme o provozu školní družiny, časech, kdy si můžete děti vyzvedávat, o přijímání dětí do školní družiny a najdete zde i zápisní lístek.

Ranní provoz trvá od 6.30 do 7.40 hod. Příchod do ranní družiny je omezen do 7:30 hodin. Odpoledne je školní družina v provozu od konce vyučování do 17.00 hod.

Kvůli nenarušování plánované činnosti jsou stanoveny odchody dětí ze školní družiny takto: po obědě do 13.45 hod. a po hlavním programu ŠD v 15.00 a dále podle údajů, které uvedli rodiče na zápisních lístcích.

Školní družina má vyhrazený čas v tělocvičně a má svou vlastní místnost - hernu.
Žáci jsou rozděleni do devíti oddělení s celkovou kapacitou 250 žáků.
Do školní družiny jsou přijímáni žáci ze tříd 1. stupně, přednostně žáci 1. - 3. tříd v aktuálním školním roce.
Školní družina je vybavena stolními hrami, sportovním náčiním, dětskou literaturou, videopřehrávačem, DVD přehrávačem a dalšími potřebami a pomůckami k činnosti. K vybavení školní družiny přispěl finančními prostředky také Klub rodičů ZŠ Mládí. Řád školní družiny je zveřejněn v menu pod odkazem Dokumenty pro rodiče/Dokumenty a tiskopisy. Tam také najdete "Zápisní lístek do školní družiny"