Školní družina

01.09.2017

Ranní provoz trvá od 6.30 do 7.40 hod. Příchod do ranní družiny je omezen do 7:30 hodin. Odpoledne je školní družina v provozu od konce vyučování do 17.00 hod.

Kvůli nenarušování plánované činnosti jsou stanoveny odchody dětí ze školní družiny takto: po obědě do 13.45 hod. a po hlavním programu ŠD v 15.00 a dále podle údajů, které uvedli rodiče na zápisních lístcích.

Školní družina má vyhrazený čas v tělocvičně a má svou vlastní místnost - hernu.
Žáci jsou rozděleni do devíti oddělení s celkovou kapacitou 250 žáků.
Do školní družiny jsou přijímáni přednostně žáci 1. - 3. tříd v aktuálním školním roce. Do naplnění kapacity mohou být přijati i žáci 4. a 5. třídy. V případě naplnění kapacity je pro přijetí žáka 5. či 4. třídy rozhodující datum podání přihlášky.
Školní družina je vybavena stolními hrami, sportovním náčiním, dětskou literaturou, videopřehrávačem, DVD přehrávačem a dalšími potřebami a pomůckami k činnosti. K vybavení školní družiny přispěl finančními prostředky také Klub rodičů ZŠ Mládí. Řád školní družiny je zveřejněn v menu pod odkazem Dokumenty a tiskopisy.