Dokumenty

24.08.2018

Školní řád a Pravidla hodnocení
Řád školní družiny

 

Krátkodobé uvolnění dítěte z vyučování
O krátkodobé předem známé absenci svého dítěte ve vyučování informují rodiče třídního učitele / třídní učitelku prostřednictvím žákovské knížky (omluvný list). Současně rodiče zajistí, aby se dítě zameškané učivo doučilo.