Projektový den o Evropské unii

09.05.2015

V rámci oslav Dne Evropy (9. květen), jsme si s žáky 7. B udělali projektový den na téma Evropa a Evropská unie. Projektová výuka probíhala v rámci 3 vyučovacích hodin.

Samotnému projektu předcházela návštěva Evropského domu, kde se děti dozvěděly zajímavé a důležité informace nejen o Evropě, ale také o Evropské unii. Měly možnost zhlédnout vzdělávací film Referát o Evropské unii a poté získané vědomosti zúročit v rámci skupinové práce. Návštěva Evropského domu byla pro děti velice přínosná a pro náš projektový den byla vhodným úvodem do tématu.

Na projektu děti pracovaly v šesti skupinách a každá skupina měla 2 úkoly. Nejdříve měly společně vypracovat pracovní list k různým tématům týkajícím se buď Evropy, nebo Evropské unie. Další hodinu věnovaly přípravě prezentací, které buď vycházely přímo z pracovních listů, nebo je doplňovaly. Poslední hodinu probíhaly skupinové prezentace jednotlivých témat.

Děti z první skupiny zpracovávaly Evropu a její povrch. S pomocí zeměpisného atlasu zakreslovaly do mapy velká a známá pohoří, řeky a jezera. Do druhé mapy zapisovaly podle zkratek států jednotlivé názvy a vybarvily ty státy, které navštívily. Jejich prezentace se tedy věnovala povrchu a obyvatelstvu Evropy. Snažila se shrnout ty nejzákladnější údaje (např. nejvyšší hora, nejdelší řeka, největší stát, atd.). Druhá skupina měla za úkol přiřadit pozdravy v různých evropských jazycích ke správným zemím a ty pak barevně zakreslit do mapy. Během prezentace nám děti rozšířily jazykové znalosti a doplnily údaje o tom, kolik lidí kterým jazykem v Evropě mluví a které z nich jsou úřední jazyky. Třetí skupina se zabývala tématem historie Evropské unie. Na pracovní list musely zachytit vývoj vzniku jednotlivých organizací, které předcházely založení EU, a tento vývoj na základě časové osy taktéž zakreslit do mapy. Čtvrtá skupina se věnovala významným evropským osobnostem a památkám. K práci mohli žáci použít internet a encyklopedii. Pomocí prezentace v PowerPointu nám nakonec ukázali významné památky a osobnosti některých evropských států. Dozvěděli jsme se zajímavé informace např. o Tower Bridge, Salvadoru Dalím či nizozemských větrných mlýnech. Předposlední skupina měla za úkol přiřadit vlajky k jednotlivým státům a v pracovním listu je správně vybarvit. K dispozici měly děti nejen atlas, ale také zeměpisnou encyklopedii. V prezentaci nám ukázaly mince a bankovky evropské měny euro a seznámily nás s počtem států, kde se euro užívá. Uvedly i další zajímavosti týkající se samotných bankovek. Žáci z poslední skupiny se pak zabývali působením EU v České republice. Měli rozhodnout, který projekt a proč by sponzorovali. K dispozici měli 20 miliónů českých korun a mohli vybrat 4 projekty. Součástí byl také pracovní list o České republice, kam zakreslili památky zapsané do seznamu světového dědictví UNESCO.

Děti se svým tématům věnovaly naplno, prezentace se jim opravdu povedly a podle jejich hodnocení je práce bavila a byla jim přínosem. Za odměnu dostal každý zeměpisné leporelo a malou sladkost.

Mgr. Jana Hrbáčková