Obvodní kolo soutěže Mladý zdravotník

08.05.2015

Dne 6. 5. 2015 se 18 členů kroužku Mladý zdravotník při ZŠ Mládí zúčastnilo spolu s paní učitelkou Hrbáčkovou závodů první pomoci. Ty se konaly v Domě dětí a mládeže Prahy 13 za účasti 24 týmů.

My jsme utvořili 3 týmy, náhradníci se stali v rámci závodů figuranty. Všichni účastníci ošetřovali a zachraňovali raněné na 4 stanovištích. Například popáleniny, velké krvácení, resuscitace a bezvědomí a také zapíchnutou tyč v břiše. Během sčítání získaných bodů jsme dostali malé občerstvení a poté jsme již netrpělivě čekali na výsledky. Tým z 1. stupně se umístil na krásném 3. místě. Tým z 2. stupně postupuje z 1. místa do krajského kola. I přes nepřízeň počasí se závody podařily a všichni figuranti byli zachráněni.

Zpracovaly: E. Hořejší a A. Vašáková ze 7. B