Prezentace školy na veřejnosti

07.09.2017

V článku se dočtete o pravidelných akcích školy pro žáky i veřejnost, jako jsou Den otevřených dveří, pořádání celostátní soutěže v anglickém jazyce, o mimoškolních činnostech - zájmových kroužcích, o "Palačinkovém běhu", oslavě "Halloween", jazykových výjezdech do zahraničí, o pořádání lyžařského výcvikového zájezdu, školách v přírodě, plaveckém výcviku, adaptačním kurzu pro žáky 6. ročníku, i o ekologických aktivitách školy.
Dny otevřených dveří: Zájemci z řad rodičovské veřejnosti mají možnost školu navštívit, poznat její prostředí, promluvit s členy pedagogického sboru a dozvědět se podrobné informace o výchovně vzdělávací práci a dalších aktivitách školy.
SEND A POSTCARD - Video pohlednice z mého města: Škola a Městská část Praha 13 se každým rokem prezentuje na veřejnosti i v odborných kruzích organizováním celorepublikové soutěže v anglickém jazyce SEND A POSTCARD – Video pohlednice z mého města. Patronem soutěže je od jejího druhého ročníku velvyslanectví Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Již čtyři velvyslankyně takto soutěž podpořily. Byly to Ann Pringle, Linda Duffield, Sian MacLeod, Jan Thompson a nynější velvyslanec Jejího veličenstva, pan Nick Archer. Slavnostní ocenění vítězů probíhá v prostorách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. O soutěži a pořádající škole se píše i v odborných časopisech a na Internetu (Bridge, Novinky z OUP, Učitelské noviny, R&R, Učitelské listy, Cizí jazyky, v časopise Videohobby, měsíčníku Českého výboru UNICA. V roce 2012 byl projekt soutěže oceněn Evropskou jazykovou cenou LABEL, kterou udělují Národní agentura pro evropské vzdělávací programy s Domem zahraničních služeb a Ministerstvem školství. Od šestnáctého ročníku nese soutěž nový název SEND A POSTCARD, a škola spolupracuje s Jazykovou školou Wattsenglish, Ltd., která pořádá soutěž SING A SONG pro předškolní děti a žáky 1. stupně základích škol. Soutěž SEND A POSTCARD má svou webovou stránku: www.dis.cz/videopohlednice.
 
Mimoškolní činnost

ZÁJMOVÉ KROUŽKY:
V odpoledních hodinách nabízí škola žákům zájmové kroužky různých typů. Vedoucími kroužků jsou v převážné většině nadšenci z řad našich učitelů, ale některé kroužky vedou i externí pracovníci. Zájmové kroužky u nás vedou také jiné organizace. V tomto školním roce jsou to: Agentura KROUŽKY, Šachová škola Vávra a Černoušek a Florbalový klub Panthers.

UpWord English:
Jazykové kurzy angličtiny s lektory - rodilými mluvčími ve škole. Kurzů se mohou účastnit žáci naší školy od 1. do 9. ročníku.

Primary English Club: Anglická družina

Anglickou družinu již několik provozuje Jazyková škola Wattsenglish, Ltd.a návazbě Jazyková škola FAN.

 

Pravidelné akce

VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY:
100letému výročí školy a 20letému výročí zavedení rozšířené výuky jazyků jsou věnovány samostatmé články ne webu školy.

"PALAČINKOVÝ BĚH"
tak se jmenuje akce anglického klubu, která se poprvé konala 20.února 2001 v ulici Mládí, tedy přímo před budovou školy. Tento netradiční běh, při kterém musí soutěžící uběhnout 415 yardů = 379,5 metru a přitom třikrát obrátit ve vzduchu palačinku na pánvi, se stal tradiční akcí naší školy. Trať závodu v ulici Mládí měří 400 metrů. Běžci musí mít zástěru a vlastní pánev. Palačinky napečou kuchařky ve školní jídelně. Závodníci musí na trase třikrát otočit palačinku ve vzduchu a nesmí jim upadnout. Závodu se mohou účastnit dívky i chlapci, i když původně byl v Anglii tento běh určen pouze pro ženy. Měří se čas a pokud závodníkovi palačinka upadne, může ji znovu zvednout a pokračovat v závodu. Jsou mu však započítány trestné vteřiny. Po skončení závodu následuje tzv. "palačinková pauza" ve které se sní všechny palačinky ochucené skořicovým cukrem a šlehačkou. Nakonec jsou vyhlášeni vítězové, kteří obdrží diplom a malou odměnu.
Běh v angličtině nazývaný "Pancake Race" měl u dětí i dospělých velký ohlas a proto jej naše škola pořádá pravidelně. Podle tradice se koná den před Popeleční středou (Ash Wednesday), na ukončení Masopustu. Každoročně se běh setkává s velkým zájmem médií, neboť zprávu o tomto běhu s palačinkami přináší většina českých novin a televizní šot vždy vysílá také kabelová TV ve svých Aktualitách Prahy 13 a zpráva o této akci zazněla i v anglickém vysílání Českého rozhlasu.

HALLOWEEN:
Původně šlo o svátek duchů. Děti i dospělí se oblékli do fantaskních kostýmů a chodili po sousedních domech koledovat. Tato noc připadá na 31.října. Jde o původně keltský svátek Samhain na konec léta. Lidé se oblékali do kostýmu a jejich hlučný průvod měl odehnat ztracené duše.
Halloween vznikl z keltských rituálů při kterých se oslavoval jejich nový rok. Ve čtyřicátých letech 19.století byl tento zvyk přinesen do USA irskými imigranty.
Od padesátých let 20. století se tento den stal svátkem pro děti. Součástí tohoto dne je také tzv. Jack-o-lantern, lucerna vyrobená z vydlabané dýně.
Tolik historie. A jak se na tento svátek připravujeme a využíváme při výuce angličtiny? Každý rok v polovině října začnou přípravy. Když nastane den D, vše musí být připraveno.
Ráno se už jen vyrobí lucerna zvaná Jack-o-lantern. Učitelé angličtiny jsou už dopoledne většinou ve svých maskách a odpoledne se k nim přidají žáci.
Odpoledne začíná průvodem masek a pak už jsou na programu různé zábavné i strašidelné disciplíny pro děti, které jsou nakonec vyhodnoceny a vítězové si odnáší odměny.

 

JAZYKOVÉ KURZY VE VELKÉ BRITÁNII:
Pro žáky učící se anglický jazyk pořádáme pravidelně poznávací zájezdy do Velké Británie ve spolupráci s Cestovní kanceláří KRISTOF - Jazykové kurzy s. r. o. Žáci tak již navštívili hrabství Oxfordshire ve střední Anglii s ubytováním v hostitelských rodinách v univerzitním městě Oxfordu, kde kromě slavného města navštívili také středověký hrad Warwick Castle, městečko Stratford upon Avon - rodiště Williama Shakespeara, pitoreskní vesničku Bourton on the Water, královský zámek Windsor Castle. Dále v jižní Anglii žáci navštívili hrabství Kent, Sussex a Essex, vodní hrad Leeds Castle, s nádherným parkem s ptačími voliérami, botanickou zahradou a bludištěm, lázeňská města Eastbourne a Brighton na jižním pobřeží, křídové útesy Seven Sisters a nedalekou pláž Beachy Head a také stanuli před záhadnou megalitickou památkou kamenného muže Long Man. Bydleli v hostitelských rodinách ve starobylém rybářském městě Hastings, kde navštívili mořské akvárium, pašerácké jeskyně a svezli se ozubenou drahou, která má nejstrmější sklon v Británii a cesta trvá přesně minutu. V severovýchodní Anglii objevovali hrabství Yorkshire a místa jako kdysi vikingské město York se zachovalými městskými hradbami a slavnou katedrálou. Nádherné zříceniny kláštera Fountain Abbey, přímořské městečko Scarborrough nebo Whitby, rodiště Jamese Cooka, které podle pověsti navštívil i slavný hrabě Drakula. Ubytování bylo zajištěno v hostitelských rodinách v městě Kingston upon Hull. V květnu a červnu 2007 se konaly dva výjezdy, při kterých absolvovali žáci také jazykovou výuku s rodilými mluvčími. První skupina byla ubytovaná v jihoanglickém Brightonu a druhá v městě Chester v západní Anglii. Ve školním roce 2008/2009 proběhl jazykový pobyt v Devonshire, konkrétně v Torquay, hrabství Devon a ten zatím poslední, v červnu 2017, v hrabství Yorkshire s ubytováním v rodinách ve vikingském Yorku.
Na celodenním výletě do Londýna, kterým zájezdy pravidelně končí, účastníci zažili jízdu na obřím, 135 m vysokém vyhlídkovém kole, London Eye, jízdu známým červeným dvoupatrovým autobusem i nadzemní drahou, řízenou počítačem bez řidiče a kromě návštěvy mnoha pamětihodností Londýna (Buckingham Pallace, St.Paul’s Cathedral, Westminster Abbey, The Tower of London, Big Ben, Madamme Thussaud’s Wax Museum, London Museum, The British Museum, Trafalgar Square, Hyde Park, St. James Park, Tower Bridge a další) stanuli také na nultém poledníku u královské observatoře v Greenwichi a navštívili greenwichské námořní muzeum a prohlédli si známý škuner Cutty Sark.

Při posledním jazykovém pobytu ve Velké Británii žáci zažili i noční plavbu trajektem z nizozemského Rotterdamu do přístavu Kingston upon Hull v severní Anglii, hrabství Yorkshire. Cesta zpátky potom nevedla přes Londýn, ale opět trajektem, tentokrát do belgického přístavu Zeebrugge.
Zájezdy pořádáme pravidelně jednou za dva roky pro žáky osmých a devátých tříd a podle zájmu i žáky z jiných ročníků.

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY DO NĚMECKA A RAKOUSKA A FRANCIE:
Vyučující francouzského a německého jazyka připravují zájezdy do Vídně, Drážďan, Paříže.

LYŽAŘSKÉ VÝJEZDOVÉ VÝCVIKOVÉ ZÁJEZDY:

Pořádáme lyžařský výjezdový výcvikový kurz pro žáky sedmého ročníku.

PLAVECKÝ VÝCVIK:
Žáci 1.stupně se každoročně účastní plaveckého výcviku v rámci tělesné výchovy. Ve třetí třídě pravidelně vyjíždí na Plaveckou školu v přírodě, kde absolvují první polovinu plaveckého výcviku a v plaveckém bazénu při Gymnáziu Jaroslava Heyrovského dokončí druhou polovinu ve čtvrté třídě. Výcvik žáků tedy trvá dva roky. K tomuto výcviku je třeba předložit lékařské potvrzení.

 

ŠKOLA V PŘÍRODĚ S ANGLIČTINOU:
Další pravidelnou akcí jsou výjezdy žáků všech čtvrtých tříd na školu v přírodě s angličtinou. Kromě běžné výuky jazyka si mohou žáci vyzkoušet různé činnosti a hry v angličtině, tvorbu projektů s využitím angličtiny.

ADAPTAČNÍ KURZ:
Tradicí se stávají i adaptační kurzy pro žáky 6. ročníku, které pomáhají žákům s přechodem z prvního na druhý stupeň školy.

ŠKOLA JE ČLENEM ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ AŠSK.

EKOLOGICKÝ SBĚR BATERIÍ Ve škole je umístěn kontejner na použité baterie, kam je mohou žáci odkládat a přispívat k ekologickému sběru.

SBĚR STARÉHO PAPÍRU PLASTU A SKLA
Škola se zapojila do soutěže mezi jednotlivými školami, Soutěž s panem Popelou. Ve čyřech určených týdnech mohou žáci nosit starý papír na školní dvůr. Škola v rámci této soutěže na konci školního roku ocení nejpilnější žáky cenou. Dále jsou ve škole sbírány plasty a sklo do kontejnerů. Ve škole jsou na několika místech umístěny barevné nádoby na plast a papír.