Partnerství škol 2008-2011

11.07.2011

201109071841_partner_header.jpg 

Krátce po půlnoci jednoho květnového pondělí jsme vyrazili na dlouhou cestu vlakem přes Vídeň a Graz za našimi přáteli z partnerské školy v rakouském Gross St. Florianu. Toto setkání bylo vyvrcholením; více než tříletého partnerství, které probíhalo především formou korespondence. V roce 2010 jsme přivítali rakouské hosty v Praze a naší škole a letos jsme se vydali do Rakouska my. více v článku ...

201107161550_de.jpg201107161551_au.jpgDeutsch

 

201107161503_003.jpg 

V pondělí 23. května jsme vystoupili za doprovodu lidové hudby na malebném nádraží v Groß St. Florianu a byli přivítáni ředitelem školy Johannem Schöneggerem, paní učitelkou Annou Leitinger, která partnerství na rakouské straně koordinuje a samozřejmě žáky a jejich rodinami. Zejména setkání žáků rakouské školy a našich žáků, v jejichž rodinách loni pobývali, bylo dojemné. Po krátkém přivítání na nádraží následovala přivítání starostou města a ve škole. Poté se žáci rozjeli do rodin a seznamování s prostředím i relaxace už probíhaly individuálně.

Následovaly tři dny opravdu atraktivního a skvěle připraveného a promyšleného programu, při kterém se nikdo neměl šanci nudit. Při návštěvě hlavního města spolkové země Steiermark jsme byli přijati v sídle zemské vlády, kde se žáci dokonce mohli posadit na místa politiků a vychutnat tak nezvyklý zážitek, včetně vládního pohoštění. Velký dík patří panu poslanci Christopheru Drexlerovi, který nás Landestagem osobně provedl. Ale Graz nám nabídl i mnohé jiné zážitky a určitě jsme nabyli dojmu, že se jedná o město s velmi příjemnou atmosférou.

Další den byl zážitkově ještě pestřejší. Nejdříve jsme vyrazili přírody a na hrad v Deutschlandbergu, zastavili se i na oblastních atletických závodech, kde jsme podpořili žáky ze St. Florianu a pak už zamířili na farmu orientující se na výrobu kvalitních sýrů a jogurtů. Zejména kontakt se zvířaty byl samozřejmě pro pražské děti velký zážitek, ale i pro nás všechny bylo zajímavé poznat tak čistou technologii i skutečně náročnou práci farmářů. V poznávání krajových specialit jsme pokračovali návštěvou mlýna na výrobu originálního steierského produktu, kterým je dýňový olej. Místní lidé si jím ochucují i zmrzlinu, což neznalého sice zarazí, ale po ochutnání pochopí správnost tohoto nápadu. Celý den jsme cestovali úžasnou krajinou pahorků s vinicemi, poli i lesy až jsme doputovali na malebný vrcholek, kde následoval slavnostní večer s rozlučkovým programem a pohoštěním přímo mezi vinicemi. Vše rychle uteklo a nachýlil se den odjezdu, ve kterém jsme ještě zvládli výuku a společné aktivity našich a rakouských žáků ve škole, společně poobědvali a s dojetím se museli vydat na zpáteční cestu.

Cílem výměnného pobytu bylo zejména prohloubení schopnosti používat německý jazyk a nabytí nových zkušeností pro studium i život. To se nejen podařilo, navíc se vytvořila četná přátelství. Musím zdůraznit, že i pro nás dospělé byla návštěva partnerské školy v Groß St. Florianu zdrojem nových zkušeností, úžasných inspirací a také navázání skvělých přátelských vztahů. Jsem rád, že mohu poděkovat našim žákům za důstojnou reprezentaci sebe i školy a mohu je pochválit za bezvadnou kázeň, kterou udrželi po celou dobu pobytu i během cesty. Velmi si cením též chování rakouských žáků a jejich přijetí našich žáků. Obrovský dík patří rakouské straně – panu řediteli Johannu Schöneggerovi, paní učitelce Anně Leitinger., rodinám žáků i starostovi Gr. St. Florianu – nejen za zajištění již zmíněného programu, ale i jeho kompletní financování. Díky se náklady našich žáků omezily pouze na jízdné, což bylo jistě velmi příjemné. V neposlední řadě musím poděkovat paní učitelce Strakové, koordinátorce partnerství za naši školu. Bez jejích schopností a aktivit by naše mezinárodní spolupráce nikdy nedosáhla takové úrovně. Celkově jsem rád, že jsme s mezinárodní spoluprácí začali a mohli se v tomto směru mnohé naučit a inspirovat se.

PhDr. Jaroslav Vodička
ředitel školy

Více také na www.hs-florian.at a www.zsmladi.cz