Poradenství k volbě povolání - návštěva úřadu práce

19.01.2015

Pomoci žákům 9. ročníku orientovat se v nabídce středoškolského studia a hlavně i realisticky vyhodnotit jejich schopnosti a zájmy vzhledem k volbě budoucího povolání, to byl hlavní účel návštěvy Poradenského střediska při Úřadu práce v Praze 3.

Obě naše deváté třídy se seznámily s poradenskými službami, které úřad práce (ÚP) nabízí, a hlavně se zúčastnily besedy a individuálních pohovorů s pracovnicemi ÚP. Žáci měli možnost si nechat na počítači vyhodnotit test zájmů a následně si prolistovat složky jednotlivých povolání, kde jsou uvedeny všechny důležité informace o pracovních činnostech, požadavcích a prostředí profesí.

Mgr. Alena Merhautová, výchovná poradkyně