ERASMUS+ a sociální média na Mládí

30.11.2014

Napadlo Vás někdy, že používání mobilních telefonů ve škole může být dobrý nápad? Napadlo někdy vaše děti, že používání mobilů kdykoli a kdekoli jinde by mohl být problém? ZŠ Mládí se od tohoto září zapojila do projektu ERASMUS+, který si prozkoumání těchto otázek vzal za své.

Projekt nese název Social Media and Education – Threats and Opportunities a vznikl na základě spolupráce pěti evropských škol – mimo stodůleckou základní školu se do něj zapojí ještě školy z Holandska, Německa, Velké Británie a Španělska. Právě španělský koordinátor projektu, Alfonso Sancho, stál za původní myšlenkou podívat se na nástroje, které naši žáci používají, ať se k tomu školní řády staví jakkoli, běžně a každodenně, jako na příležitost. Sám k tomu říká: „Ve škole používáme mnoho nástrojů, například tužku. I u té záleží na tom, jak ji používáme – můžeme s ní počmárat lavici nebo napsat krásnou báseň. Nezáleží na tom, o jaký nástroj jde, ale co se s ním naučíme dělat.“ My a naši evropští partneři se o takové učení budou snažit příští dva roky.

Během nich se žáci jednotlivých škol potkají na týdenních pracovních setkáních, z nichž to první proběhlo od 9. do 16. listopadu v jihošpanělském Jaénu, sídle vedoucí školy projektu. Další setkání jsou naplánována na leden (německý Dreieich) a červen 2015, kdy ostatní partnery hostí naše škola. V následujícím školním roce se pak uskuteční cesty do anglického města Whitby a holandského Oisterwijku. Témata projektových setkání budou postupně přesouvat pozornost od hrozeb, která sociální média skýtají, k pozitivním možnostem jejich využití. Žáci i pedagogové si budou během dvouleté zkušenosti moci ujasnit, jak přesně využít potenciál cloudové a instantní komunikace, aplikací uvnitř mobilních telefonů či komunikačních platforem. Co a nakolik se nakonec zhodnotí jako pro školu a vzdělávání opravdu přínosné, je otázkou, avšak již nyní, po prvním setkání, je jasné, že půjde o cennou zkušenost.

Setkání v Jaénu takovou zkušeností bezesporu bylo. Cílem prvního pracovního týdne bylo poznání ostatních partnerů, jejich stylu práce i řešení problémů. Španělská strana připravila pestrý program, který propojil práci v mezinárodních týmech na historii sociálních médií s barvitým světem Andalusie. Setkání s ostatními partnery i projektem byl velmi silný zážitek zejména pro šestici žáků, kteří na setkání odjeli. Domů se vraceli s pocitem, že komunikace s evropskými vrstevníky (ve které pokračují i po návratu právě pomocí sociálních sítí) je něco přirozeného, že přátele lze dnes v Evropě, s dobrou znalostí angličtiny i dalších jazyků, najít a hlavně udržet snáze, než by se mohlo zdát. Matyáš Greif, žák ZŠ Mládí, k tomu dodává: „Byl to pro mě a určitě i pro zbytek naší skupiny ohromující zážitek a budu na Jaén vzpomínat navždy v dobrém – přeji si, abych opět viděl ty úžasné lidi ze všech států“. Zkušenost ze setkání byla natolik výrazná, že se ji dokonce rozhodli předat učitelům ZŠ Mládí, žákům a rodičům formou prezentace během konzultačních hodin školy na konci listopadu.

Nezbývá tedy než doufat, že i další projektová setkání splní své cíle a že projekt nakonec nalezne odpovědi na nelehké otázky, které si klade.

Mgr. Tomáš Klinka, garant projektu