ERASMUS+ Jaen, Španělsko

09.11.2014

V neděli 9. 11. odjel tým šesti našich žáků a dvou učitelů do Španělska na oficiální zahájení dvouletého mezinárodního projektu a seznámení s účastníky z dalších čtyř států.

První dny setkání projektu ERASMUS+ Social Media and Education – Threats and Opportunities v španělském Jaénu byly věnovány navazování kontaktů mezi studenty. V pondělí jsme za pomoci sociálních aktivit v angličtině pod vedením učitele tělocviku a zajímavých her zažili, jak může být zábavné i nelehké pracovat ve velké skupině. Připravená hodina byla zaměřena na „prolamování ledů“ a na jejím konci se aktivita studentů změnila z jarního tání na pořádnou povodeň prvních krůčků k přátelství.

 

Druhým bodem pondělního programu bylo oficiální představení programu zástupcům regionální vlády i zastupitelstva města Jaén, na kterém vystoupili všichni koordinátoři projektu. Projekt se u našich partnerů těší velké podpoře, jak oficiální, tak ze strany tisku - ale i rodičů.

V úterý jsme pak pokračovali v navazování kontaktů i v komunikaci v angličtině při výletu do jednoho z nejhezčích míst s arabskou architekturou v Evropě – do Granady. Opět nešlo jen o turistiku, žáci navštívili mimo slavné Alhambry i muzeum vědy a techniky, kde si museli navzájem pomáhat s překlady popisů exponátů a aktivit. Organizátoři setkání žáky chytře rozdělili tak, aby byli „nuceni“ vždy komunikovat v cizím jazyce a nespoléhat na kamarády z vlastní země. Nutno podotknout, že u naší skupiny žádný problém s komunikací nenastal, angličtina je pro ně jazykem, který používají přirozeně a bez problémů.

Další velkou zkušeností je ubytování v rodinách. Španělé jsou tradičně velmi pohostinný národ, a tak jsou naši žáci „jako v bavlnce“ – i když jde o bavlnku španělskou, která se v mnohém liší od té naší. Rozdíly v rytmech dne či stravě jsou někdy zábavné, i to však patří k neopakovatelné zkušenosti z kontaktu s ostatními Evropany. To platí nejen pro žáky, ale i pro nás, učitele. I my si můžeme porovnat, jak se kde pracuje s dětmi a jaké (podobné) problémy i radosti zažívají naši kolegové z čtyř stran starého kontinentu.

Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D. (garant projektu) a Mgr. Kateřina Zajacová