Den bláznivých klobouků

24.10.2014

V polovině října uspořádaly vychovatelky pro žáky, kteří chodí do školní družiny Den bláznivých klobouků. Děti přišly do školy v kloboucích, které si doma vyrobily podle vlastní fantazie, a opravdu bylo na co se dívat.

Nejzdařilejší modistické výtvory byly potom v odděleních školní družiny vyhodnoceny. A v tělocvičně se všichni sešli na předání cen a diskotéce v kloboucích. Diskotéka se dětem také moc líbila. Děkujeme za pomoc a podporu rodičům.