ERASMUS +

06.10.2014

SOCIAL MEDIA AND EDUCATION – THREATS AND OPPORTUNITIES

Veškeré informace o projektu naleznete na webové stránce eTwinning TwinSpace 

Po roční pauze se naše škola opět zapojí do projektu ERASMUS+ se školami ze Španělska, Německa, Holandska a Velké Británie, tentokrát pod názvem Sociální média ve škole, hrozby a příležitosti. Jde tedy o téma Vám i nám velmi blízké, se kterým jste se již setkali a o kterém jistě rádi budete sdílet zkušenosti s budoucími kamarády z jiných zemí.

CHCETE SE ZÚČASTNIT SETKÁNÍ VE ŠPANĚLSKU? PAK MÁTE DVĚ MOŽNOSTI JAK PŘESVĚDČIT POROTU SLOŽENOU Z VEDENÍ ŠKOLY A KOORDINÁTORŮ ERASMUS+ O VAŠEM ZÁJMU A SCHOPNOSTECH.

A POZOR, KRITÉRIEM VÝBĚRU NENÍ JEN VAŠE ZNALOST ANGLIČTINY, STEJNĚ TAK SE POČÍTÁ SNAHA, NÁPAD, SCHOPNOST SPOLUPRÁCE A DALŠÍ...

MÁTE MOŽNOST SI VYBRAT ZE DVOU ÚKOLŮ:

1) LOGO COMPETITION

Navrhni logo projektu Social Media and Education - Threats and Opportunities. Pokud se ti opravdu povede, může se stát oficiálním logem celého projektu. Porovnat se můžeš s vrstevníky z ostatních zapojených zemí. Zkus být nejlepší!

2) ESEJ V ANGLIČTINĚ

Napiš esej o tvém vztahu k sociálním médiím. Nemusí být dlouhá. Cení se přístup, nápad a upřímnost.

Termín: Pondělí 13. 10.

Mgr. Tomáš Klinka (Garant projektu)