Pancake Race 2011 Palačinkový běh

19.04.2011

201104191031_header.jpg 

Tento neobvyklý závod, který má své tradice v Anglii, o nichž si můžete přečíst dále v článku, se uskutečnil v ulici Mládí v dubnu, i když v Anglii se ten letošní konal 8. března. Učitelé angličtiny ve spolupráci s dalšími členy učitelského sboru konání přesunuli na dobu, kdy už je i u nás tepleji. Na startovní čáru postupně nastoupila padesátka přihlášených běžců.

V článku se dále dozvíte vítěze a něco o historii vzniku tohoto běhu a najdete i fotografie. 

Vítězové letošního běhu a disciplíny otáčení palačinkou:

Kategorie 3. tříd:

1. místo: Tereza Odvárková, 2. místo: Anna Amélie Vašáková, 3. místo: Karolína Štoglová (všichni III. B)

1. místo: Karel Novotný, 2. místo: Šimon Schilla, 3. místo: Petr Novotný (všichni III. C)

Kategorie 4. tříd:

1. místo: Kristina Nováčková (IV. A), 2. místo: Aneta Vinogradová (IV. B), 3. místo: Michaela Miškovská (IV. C)

Kategorie 5. a 6. tříd:

1. místo: Maxim Drkoš (V. B), 2. místo: Tereza Štekerová (VI. B), 3. místo: Kateřina Šímová (V. A)

Vítězové doplňkové disciplíny – otáčení palačinkou

1. místo: 52 otoček – Tom Kavtičnik (III. B)

2. místo: 50 otoček – Tereza Kapková (IV. A)

3. místo: 20 otoček - Michal Zimmermann (III. B)

Poděkování patří strážníkům Městské policie, kteří zajišťovali uzavírku ulice Mládí po dobu běhu. Budeme se těšit na další běh snad příští rok, kdy Masopustní úterý připadne na 21. února 2012.

The History and Tradition of the Pancake Race

Historie a tradice palačinkového běhu

The Olney Pancake Race, dating back more than five hundred years, is held on Shrove Tuesday. The course is 415 yards long and is run from the Market Place to the Church. Participants, housewives or young ladies of the town, must have lived in Olney for at least 3 months and be at least 18 years old. Competitors must wear the traditional costume of a housewife, including a skirt, apron and head covering. They must of course carry a frying pan containing a pancake.

Palačinkový běh v Olney, je starý přibližně 500 let. Koná se o Masopustním úterý. Trasa je 415 yardů dlouhá a běží se z náměstí Market Place ke kostelu. Účastníci, hospodyně a mladé ženy z města musí bydlet v Olney nejméně 3 měsíce a musí jim být aspoň osmnáct. Soutěžící musí mít na sobě tradiční oděv hospodyně, tedy zástěru a pokrývku hlavy. Samozřejmě musí mít pánev s palačinkou.

No one is quite certain how the world famous Pancake Race at Olney originated. One story tells us of a housewife, hearing the shriving bell, dashing off to the Church still clutching her frying pan containing a pancake. Another that the gift of pancakes may have been a form of bribe to the Ringer, that he might ring the bell sooner; for the ringing of the Church bell was the signal for the beginning of the day's holiday and enjoyment.

Nikdo si není zcela jistý, jak světoznámý běh v Olney vlastně vznikl. Jeden příběh vypráví o hospodyni, která v spěchu vyrazila ke kostelu i s pánví v ruce, když uslyšela kostelní zvon, který svolával lidi ke zpovědi. Podle jiného příběhu mohla být palačinka jakýmsi úplatkem zvoníkovi, aby začal zvonit dříve, protože zvony byly signálem k zahájení svátku a veselí.

Traditional declares that the race was first run in the year 1445, pancakes at that time being a popular dish and receiving the royal favour. It was run on Shrove Tuesday and the whole day was given over to a festival of celebrations. It is known that the races have taken place even during the troublesome times of The War of the Roses. After a lapse during the Second World War, it was revived again in 1948.

Prameny uvádějí, že běh se poprvé konal v roce 1445. V té době byly palačinky oblíbeným jídlem i na královském dvoře. Běžel se o masopustním úterý, které bylo celé věnováno oslavám. Ví se, že běhy se konaly i ve složitých dobách Války růží. Po přerušení druhou světovou válkou byl běh obnoven v roce 1948.

In 1950 the race became an international event. In the town of Liberal in Kansas, USA, they had, after seeing press photographs of the race at Olney, conceived the idea of starting a similar custom. Olney readily accepted the challenge and, in a spirit of international goodwill and friendship, the two towns now compete annually and prizes are exchanged.

V roce 1950 se z běhu stala mezinárodní událost. Ve městě Liberal v americkém Kansasu vznikl nápad začít podobnou tradici po tom, co viděli fotografie z běhu v Olney. Město Olney jejich výzvu přijalo a od té doby spolu obě města soutěží v duchu dobré vůle každý rok a vyměňují si dárky. Dnes se palačinkové běhy konají v mnoha anglických a amerických městech. Také například ve městě Portsmouth a také v Londýně, kde se v letošním běhu utkali poslanci a novináři. V ulici Mládí v pražských Stodůlkách se palačinkový běh poprvé konal v roce 2001. Díky tomu, že Masopustní úterý často připadá na období, kdy je ještě zima, nekoná se však u nás každý rok. Těšme se na ten další, snad v roce 2012.