Projekt "Podej mi ruku" - Setkání a poděkování

06.10.2014

 

Dalším rokem pokračoval projekt „Podej mi ruku“, do kterého se již několik let ochotně zapojují naši nejstarší žáci z osmých a devátých tříd a pomáhají těm nejmenším se vstupem do šaten, s odemykáním a zamykáním šatních skříněk a s doprovodem do třídy. Všichni žáci 1. tříd již vše zvládají sami a projekt pomoci mohl být minulý týden ukončen. V jeho závěru se všech 45 žáků 8. a 9. tříd, kteří se do projektu zapojili, setkali se všemi prvňáčky, kteří jim poděkovali a symbolicky věnovali bonbóny. 

 

Žákům 8. a 9. tříd předalo vedení školy sladkou odměnu a všichni zainteresovaní žáci dostali také pochvalu ředitele školy, kterou budou mít uvedenu i na pololetním vysvědčení.

Projekt není jen o tom, že starší žáci pomohou svým nejmladším spolužákům. Od začátku tohoto projektu se nám všem na něm líbí, jak naši nejstarší žáci každé ráno laskavě přistupují ke svým novým a nejmladším spolužákům a jak dovedou komunikovat i s rodiči, kteří přivádí své děti ráno do školy. Navzájem se přitom poznávají a to přispívá k příjemné, až rodinné atmosféře. Mnozí prvňáčci vše zvládali velmi dobře již za několik dnů, jiní občas potřebovali ještě pomoci. Projekt probíhal do konce září. Děkujeme všem žákům 8. a 9. tříd, kteří se do projektu zapojili a děkujeme i učitelům, kteří se na projektu podílí. Jistě se budeme snažit v této započaté tradici pokračovat i v příštích letech.