TRASH FOR TREASURE - Z ODPADU POKLAD

08.04.2011

DĚTI POMÁHAJÍ ŘEŠIT PROBLÉMY SVĚTA V ANGLIČTINĚ V MEZINÁRODNÍM PROJEKTU 

201104080740_kids_global.jpg

Naše škola byla oslovena k účasti na průzkumu mezi žáky ve věku 6 až 12 let, týkajícím se řešení celosvětových problémů. Průzkum bude probíhat ve spolupráci s americkou firmou Latitude LIFE CONNECTED v anglickém jazyce, a proto jsme vybrali k účasti žáky 4. až 6. ročníku, kteří budou mít jedinečnou příležitost, vyjádřit se anglicky ke globálním problémům a použít tedy své znalosti jazyka k velmi užitečné činnosti.

Dále o projektu i činnosti firmy Latitude v článku… 

 

 

 

KIDS (Kids Innovation and Discovery Studies) je součástí řady probíhajících průzkumů na celém světě, které se zabývají řešením různých problémů světa. Firma Latitude patří ke špičce při hledání řešení pomocí individuální tvořivosti s použitím vyprávění, vizuálních médií, herních strategií a vlastních technologií. Latitude spustila tento projekt, protože si uvědomuje, že děti jsou skvělými inovátory, nejsou limitovány tím, o čem by leckterý dospělý uvažoval, co je praktické, oblíbené či naopak, co je nemožné.

Prostřednictvím současných technologií se KIDS průzkum zabývá znečištěním, využitím energií a jiných přírodních zdrojů, výživou a zdravotnictvím, udržitelným stavem dopravy, celosvětovým vzděláváním a dalšími klíčovými tématy zásadními pro lepší budoucnost nás všech.

Děti ve věku 6 až 12 let z vybraných škol vymýšlí a navrhují řešení globálních problémů, které doplňují kresbami. Obrázky se shromažďují např. technologií Latitude´s Lumiere Media Suite pomocí školních cvičení, která trvají přibližně jednu vyučovací hodinu. Latitude spolupracuje s partnerskými školami, kde je spolupráce technologicky i komunikačně nejjednodušší, tedy s těmi, se kterými je možno komunikovat v angličtině.

Podmínkou účasti dítěte na tomto jedinečném průzkumu, je písemný souhlas zákonného zástupce. Součástí písemného souhlasu je také udělení povolení k případnému fotografování dítěte a jeho nahrávání na audio či video. Firma na pracovních listech TRASH TO TREASURE pro žáky uvádí upozornění, že si vyhrazuje právo použít výstupy k výzkumným účelům s tím, že tak vždy učiní se zachováním soukromí účastníka průzkumu.

Děkujeme rodičům, že svým dětem umožní zúčastnit se tohoto projektu, ve kterém má spousta žáků možnost poprvé použít své znalosti angličtiny ve skutečné situaci, v mezinárodním projektu.