Ohlédnutí za partnerstvím s rakouskou školou z Groβ St. Florianu

12.06.2014

Na začátku června se na naší škole uskutečnil týdenní výměnný pobyt s partnerskou rakouskou školou z Groβ St. Florianu. Naše partnerství trvá již několik let, ale vzájemná návštěva se uskutečnila teprve podruhé.

 

Pro děti i učitele byl připraven bohatý program a vše proběhlo bez komplikací i díky pomoci Klubu přátel při ZŠ Mladí, díky panu starostovi a rodičům, kteří celou akci podporovali.
 
Proto bych jménem naší školy chtěla poděkovat panu starostovi za pozvání na Radnici Prahy 13 a za pohoštění, které nám radnice připravila. Velký dík patří Klubu přátel školy při ZŠ Mládí za finanční podporu a rodičům za sponzorské dary, které ještě více rozzářily úsměvy našich hostů.
 
Dále bych chtěla poděkovat rodičům, kteří poskytli rakouským dětem ubytování a zajistili jim po celý týden plnou péči, a kolegům, kteří mi pomáhali s organizací. Poděkování patří i panu řediteli, který od začátku naše partnerství podporoval, a samozřejmě dětem, které se s nadšením účastnily výměnného pobytu a pomáhaly i se samotným programem.
 
Vlastní zážitky Vám níže zprostředkoval Martin Kopečný, žák 9. A.

Mgr. Jana Hrbáčková

 

Když nám naše paní učitelka němčiny nabídla spolupráci se školou v Groβ St. Florianu, netušili jsme, jak nám tato zkušenost pomůže. Nejprve jsme se začali seznamovat s kamarády z Rakouska formou dopisů, které jsme si pravidelně vyměňovali.

Po dvou letech dopisování nás čekal první výjezd do Rakouska, kde jsme strávili pět dní. Groβ St. Florian je krásné malé město v kraji Steiermark. Když jsme přijeli vlakem na nádraží, čekalo nás milé uvítání a poté jsme byli rozděleni do rodin. Během pobytu v Rakousku jsme mimo jiné navštívili firmu Mus-Max, kde se vyrábí zemědělské stroje. Jako dárek jsme si odnesli krásnou podkovu. S rakouskými kamarády jsme chodili i do školy. V hodině zeměpisu jsme vyplňovali pracovní listy a poznávali kraj Steiermark a Groβ St. Florian. Na taneční hodině jsme se naučili typické rakouské tance. S našimi kamarády z Rakouska jsme také navštívili město Graz, kde nás provázela paní průvodkyně. Předposlední den našeho pobytu jsme měli společný večer. Tancovali jsme nejen na naše písně, ale také na písně rakouské, které nás naučil školní učitel tance. Dokonce jsme zpívali německé písničky, které jsme se rovněž naučili v partnerské škole. Poslední den jsme byli rozděleni na dvě skupiny: jedna skupina hrála divadlo, druhá vařila závěrečný oběd. Myslím, že se oběd vydařil a všichni byli spokojeni. Po slavnostním obědě nás rodiče našich kamarádů odvezli na nádraží a se všemi jsme se rozloučili. Rodiče byli moc hodní a laskaví a hlavně starostliví, aby nám nic nechybělo.

Po necelém roce rakouská výprava dorazila k nám do Prahy. Naše kamarády a jejich učitele jsme provedli centrem Prahy, navštívili jsme hrad Karlštejn a jeho okolí. Ve škole jsme naše „Rakušany“ učili poznávat Českou republiku. Poslední večer se v naší škole uskutečnila „Gartenparty", během které proběhlo poděkování a promítnutí vzpomínkového videa z naší podzimní návštěvy v Groβ St. Florianu a samozřejmě společná večeře. Poslední den jsme společně strávili ve škole, kde jsme našim kamarádům sami připravili hodiny dějepisu, zeměpisu, němčiny a tělocviku. Po slavnostním obědě, který nám skvěle připravil tým ze školní kuchyně, jsme se fotili a rozloučili s našimi rakouskými kamarády, kteří se pak vlastním autobusem vydali na cestu do rodného města.

Všichni jsme za tuto životní zkušenost vděčni a věříme, že s našimi novými kamarády budeme v kontaktu i nadále.

Na závěr bychom chtěli poděkovat paní učitelce němčiny, Janě Hrbáčkové, která nás celým partnerstvím našich škol vedla a byla nám příkladem, rádcem a oporou.“

Za žáky zapojené do partnerství s rakouskou školou Martin Kopečný, 9. A