Vystoupení pěveckého kroužku ZŠ Mládí

10.06.2014

5. 6. 2014 se uskutečnilo vystoupení pěveckého kroužku v sálu KD Mlejn. Žákům 1., 2. a 3. tříd se podařilo nacvičit téměř hodinové vystoupení pro rodiče a přátele školy. Děti zazpívaly pásmo dětských písní převážně od autorů J. Uhlíře a Z. Svěráka. V druhé části programu zahrály operku Červená Karkulka rovněž od zmíněné dvojice autorů Z. Svěráka, J. Uhlíře. 

Vystoupení si užívali jak účinkující, tak jejich sourozenci, babičky, dědečkové a rodiče. Chtěla bych poděkovat všem rodičům, kteří pomáhali při realizaci vystoupení od výroby a výmalby kulis, ušití a zapůjčení kostýmů, až po zajištění technického zázemí akce. Děkujeme i KD Mlejn za to, že nám umožnili vystoupit v těchto prostorách i za jejich technický servis.

Velký dík patří i panu Bessonovi, který celou akci natočil a panu učiteli z pražské konzervatoře Jaroslava Ježka - Luboši Přibylovi, který nás podpořil především hudebně.

Soňa Egermaierová, vedoucí pěveckého kroužku