Další ocenění školy

30.03.2014

Na Velvyslanectví Spojeného království se v úterý 25. března s velvyslankyní a zástupci Britské rady sešli učitelé z různých škol z celé České republiky, kteří pro své žáky a studenty organizují cambridgeské zkoušky.

Britská rada se rozhodla ocenit osoby i instituce, které s ní spolupracují. Uspořádala k tomu setkání na půdě Velvyslanectví Spojeného království. Přítomné hosty osobně přivítala paní Jan Thompson OBE*, velvyslankyně Spojeného království. Mezi těmi, které paní velvyslankyně pozvala, byli i zástupci ředitele naší školy, kteří na 1. i 2. stupni tyto zkoušky pomáhají organizovat. Naše škola převzala ocenění spolupráce s Britskou radou z rukou jejího ředitele pana Steva Oxleyho a zástupkyně nakladatelského domu Cambridge University Press, paní Olgy Staňkové a zástupce Cambridge ESOL.

S Britskou radou, mezinárodní organizací zaměřenou na vytváření příležitostí v oblasti vzdělávání a kulturních vztahů, spolupracuje naše škola již řadu let. Britská rada je rovněž organizátorem cambridgeských zkoušek. Žáci na prvním i druhém stupni naší školy každoročně skládají mezinárodně uznávané zkoušky, které je motivují k dalšímu studiu jazyků a získávají touto zkouškou větší sebedůvěru a nové zkušenosti ve svém studiu angličtiny. V loňském roce se na cambridgeské zkoušky přihlásil vysoký počet kandidátů, a další nárůst jsme na naší škole zaznamenali i v letošním roce.

Velice si spolupráce s Britskou radou vážíme a věříme, že je pro naše žáky i celou školu velkým přínosem.

*OBE – Order of the British Empire, Řád Britského Impéria